bootstrap html templates
KomControl ponuda  Jagodina

KomControl Jagodina 

* Električni pastiri
* Sportski semafori
* Ventilacija na farmama
* Industrijska elektronika
* CO2 Kontroleri

Grom ++ 20

GROM ++  20

-NAJJAČI MODEL-KOMBINOVANIELEKTRIČNI PASTIR ZA EKSTREMNO DUGE OGRADE
- aparat za ekstremno duge i jake ograde
- sig. lampica za kontrolu rada aparata i ograde
- ugrađena osnovna zaštita protiv udara groma
- košenje ispod ograde nije neophodno,
    jer izuzetno jaki strujni impulsi suÅ¡e travu.  
- regulacija jačine impulsa
Posebno pogodan za zaštitu od divljih zveri Tehničke karakteristike:
-Napajanje:
-eksterni akumulator 12 V/min55Ah -pripadajući adapter 220V/12V/2A
-Potrošnja struje: 600-1000 mA
-Max. energija impulsa: 10.5J -Napon u praznom hodu: 10.000 V
-Max. dužina ograde: 100 km
-Dimenzije: 130X210X280mm
-Garancij a: 2 godine 

Impuls AAC-2000 elektricni pastir - cobanica KomControl Jagodina 002

IMPULS AAC-2000 ELEKTRIČNI PASTIR - ČOBANICA-SA SOPSTVENIM AKUMULATOROM

- aparat za ekstremno duge i jake ograde
- sig. lampica za kontrolu rada aparata i ograde
- ugrađena osnovna zaštita protiv udara groma
- košenje ispod ograde nije neophodno,
   jer izuzetno jaki strujni impulsi suÅ¡e travu
- regulacija jačine impulsa
Posebno pogodan za zaštitu od divljih zveri Tehničke karakteristike:
-Napajanje:
-eksterni akumulator 12 V/min55Ah -          pripadajući adapter 220V/12V/2A -PotroÅ¡nja  struje: 600-1000 mA
-Max. energija impulsa: 10.5J -Napon u praznom hodu: 10.000 V -Max. dužina ograde: 100 km
-Dimenzije: 130X210X280mm
-Garancij a: 2 godine

003 Impuls E1000 -Elektricni pastir - cobanica KomControl Jagodina 003 Mob. 062242359

Impuls E-1000 -Električni pastir - čobanica KomControl Jagodina 003 Mob. 062242359

ELEKTRIČNI PASTIR ZA KUĆNE LJUBIMCE I                                      KONJE
-aparat za kraće ograde
-kontrola prisustva impulsa
-Pastir je namijenjen za čuvanje pasa, pašu goveda i konja na površini do 1 ha. Nije namijenjen za višestruku žičanu ogradu za pašu ovaca i koza, osim kao dodatak trajnoj mrežnoj ogradi.
Tehničke karakteristike:
-Napajanje: Adapter 220/12V, 50 Hz
-Energija impulsa: 0,5 J
-Napon u praznom hodu: 6000 V
-Max. dužina ograde: 5 km
-Dimenzije: 190X140X70mm
-PotroÅ¡nja: 1W 

        65€
7.300,00 din.

GROM Elektricni pastir - cobanica KomControl Jagodina 004 Mob. 062242359

GROM Električni pastir - čobanica KomControl Jagodina Mob. 062242359

IZUZETNO JAK KOMBINOVANI ELEKTRIČNI PASTIR ZA EKSTREMNO DUGE OGRADE
- aparat za ekstremno duge ograde
- sig. lampica za kontrolu rada aparata i ograde
- ugrađena osnovna zaštita protiv udara groma
- košenje pod ogradom nije potrebno,
jer izuzetno jaki strujni impulsi suše travu
Posebno pogodan za zaštitu od divljači
Tehničke karakteristike:
-Napajanje: -eksterni akumulator 12 V
-pripadajući adapter 220V/12V
-Potrošnja struje: 300-800 mA
-Energija impulsa: 7.2 J
-Napon u praznom hodu: 9000 V
-Max. dužina ograde: 70 km
-Dimenzije: 130X210X280mm
-Garancija: 2 godine 

005 IMPULS M3600 Elektricni pastir - cobanica KomControl Jagodina 005 Mob. 062242359

IMPULS M3600 Električni pastir - čobanica KomControl Jagodina Mob. 062242359

ELEKTRIČNI PASTIR -ČOBANICA-SA NAPAJANJEM 220V

-Energija impulsa: 1.8J
Pogodan za ispašu stoke i trajnu višestruku žičanu ogradu
- aparat za srednje duge ograde
- signalizacija kontrole rada aparata i ispravnosti ograde
- košenje ispod ograde nije potrebno, jer jaki električni impulsi suše travu
- ugrađena osnovna zaÅ¡tita protiv udara groma 
-Napon impulsa u praznom hodu: > 8000v -Učestanost impulsa
Tehničke karakteristike:
 ~60 imp/min
-Napajanje: 220V 50Hz
-Maks. dužina ograde: 20km
-Potrošnja: 5W
-Dimenzija: 190X140X70mm
-Težina: 2kg
-Garancija: 2 godine 

006 SOLAR Elektricni pastir - cobanica KomControl Jagodina 006 Mob. 062242359

SOLAR Električni pastir - čobanica KomControl Jagodina 006 Mob. 062242359

ELEKTRIČNI PASTIR -ČOBANICA-SA SOLARNIM PANELOM I SOPSTVENIM AKUMULATOROM
- aparat za srednje duge ograde
- sig. sijalica za kontrolu rada aparata
- sig. sijalica za kontrolu ograde
- sig. sijalica za kontrolu stanja akum.
- ugrađena osnovna zaštita protiv udara groma
Tehničke karakteristike:
-Energija impulsa: 1.0J -Napon impulsa: > 7500V ^Učestanost impulsa: ~60 imp/min -Potrošnja 80-120mA -Napajanje: Akumulator 12V, 7Ah -Solarni panel: 12V, 10W -Dužina ograde: do lOkm -Dimenzije kućišta: 410X250X280mm -Težina: ~ 5kg
-Garancija: -24meseca (uređaj)
-12meseci (akumulator)

007 IMPULS VAR 8005 Elektricni pastir - cobanica KomControl Jagodina 007 Mob. 062242359

IMPULS VAR 8005 Elektricni pastir - čobanica KomControl Jagodina 007 Mob. 062242359

KOMBINOVANI ELEKTRIČNI PASTIR-ČOBANICA-SA PODEŠAVANEM ENERGIJE I BRZINE IMPULSA
- aparat za vrlo duge ograde
- mogućost podešavanja energije i brzine impulsa
- sig. sijalica za kontrolu rada aparata i ograde
- ugrađena osnovna zaštita protiv udara groma
- zbog izuzetno jakih str. impulsa košenje ispod ograde nije potrebno
Tehničke karakteristike:
-Energija impulsa: 0.5-3.6J
-Napon u praznom hodu: > 9000V
-Učestanost impulsa: 30-60 imp/min -Napajanje:
-12V-eksterni akumulator
-adapter 220/12V
-Potrošnja: 100-400mA
-Dužina ograde: do 40km
-Dimenzije: 130X210X280mm
-Garancija: 2 godine
 

008 IMPULS ZLT Elektricni pastir - cobanica KomControl Jagodina 008 Mob. 062242359

IMPULS ZLT Električni pastir - čobanica KomControl Jagodina 008 Mob. 062242359

IZUZETNO JAK ELEKTRIČNI PASTIR ZA EKSTREMNO DUGE OGRADE NAPAJANJE-220V
- aparat za ekstremno duge ograde
- sig. lampica za kontrolu rada aparata i ograde
- ugrađena osnovna zaštita protiv udara grom;
- košenje ispod ogradom nije potrebno, jer izuzetno jaki strujni impulsi suše travi
-posebno pogodan za zaštitu od divljači
Tehničke karakteristike:
-Napajanje:
- 220V
-Potrošnja struje: 100 mA
-Energija impulsa: 8.0 J
-Napon u praznom hodu: 9000 V
-Max. dužina ograde: 70 km
-Dimenzije: 130X210X280mm
-Garancija: 2 godine


009 IMPULS E 2000 Elektricni pastir - cobanica KomControl Jagodina 009 Mob. 062242359

IMPULS E 2000 Električni pastir - čobanica KomControl Jagodina 009 Mob. 062242359

- aparat za srednje duge ograde
- sig. sijalica za kontrolu rada aparata i ograde

Tehničke karakteristike:
-Energija impulsa: 0.8J
-Napon u praznom hodu: 7000V
-Učestanodt impulsa: ~ 60imp/min
-Napajanje: 12V-akumulator 220/12V
-adapter -Dužina ograde: do lOkm
-Potrošnja: 100-150mA
-Dimenzije: 190X140X70mm
-Garancija: 2 godine

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359

Linkovi

Linink 1


____ 

Delinkjns