Pogledajte sve iz naše ponude

Mapa linkova

KomControl tel:062 242 359
Projektovanje i instalacija novih, popravka i automatizacija
postojećih sistema ventilacije


ELEKTRONSKA REGULACIJA TEMPERATURE NA FARMAMA


TEHNIKOM 03


prospekt tehnikom 03 slika 1 KomControl JagodinaTehničke karakteristike

- Priključni napon: 220V/50Hz
- Maksimalna struja: max. 40A po fazi
- Izlazni napon: 0-210V (3X 0-210V)
- Područje zadavanja temperature: 15.0 °C – 40.0 °C
- Osetljivost: ± 0.5 °C
- Merna sondaza temperaturu : KTY10
- Temperatura okoline: -10 °C ÷ +40 °C
- Stepen zaštite: IP40

   TEHNIKOM 03 je uredjaj za elektronsku regulaciju temperature na farmama. Regulacija se ostvaruje kontinualnom promenom broja obrtaja ventilatora, odnosno protoka vazduha u zavisnosti od razlike zadate i stvarne temperature sa mogućnošću zadavanja minimalnog protoka. TEHNIKOM 03 omogućava kontrolu rada monofaznih i trofaznih ventilatora.

     MOD RADA

   1. AUTOMATSKI - ventilacija se reguliše prema temperaturi, ali ne može biti manja od minimalne ventilacije koja se zadaje minimalnim protokom

   2. RUČNO - nivo ventilacije se zadaje ručno preko minimalnog protoka i ne zavisi od temperature.

   Broj ventilatora koji se mogu priključiti na ovaj uredjaj je ograničen maksimalnom strujom (max 40A) po fazi.


Prijatelj sajta KomControl -- Centrokoka MBD::Oprema za sminjarstvo i živinarstvo
Copyright of Ljubiša Komatović © 2016 . Sva prava zadržana / Sitemap