Pogledajte sve iz naše ponude

Mapa linkova

KomControl tel:062 242 359
Projektovanje i instalacija novih, popravka i automatizacija
postojećih sistema ventilacije


ELEKTRONSKA REGULACIJA TEMPERATURE NA MALIM FARMAMA


TEHNIKOM 05


prospekt tehnikom 05 slika 1 KomControl JagodinaTehničke karakteristike

- Priključni napon: 220V/50Hz
(3x 220V/50Hz)
- Maksimalna struja: max.12A ( max. 4 monofazna vent.)
- Izlazni napon: 0-210V
- Područje zadavanja temperature: 10.0 °C – 40.0 °C
- Osetljivost: ± 0.5 °C
- Merna sonda: KTY10
- Tačnost mernja temperature:: -± 0.5 °C
- Dozvoljena temperatura okoline: -10 °C ÷ +40 °C
- Stepen zaštite: IP40

     TEHNIKOM 05 je uredjaj specijalno konstruisan za elektronsku regulaciju temperature na malim farmama. Potpuno je funkcionalno kompatibilan sa TEHNIKOM 03.
    Regulacija se ostvaruje kontinualnom promenom broja obrtaja ventilatora, odnosno protoka vazduha u zavisnosti od razlike zadate i stvarne temperature sa mogućnošću zadavanja minimalnog protoka.


     MOD RADA

   1. AUTOMATSKI - ventilacija se reguliše prema temperaturi, ali ne može biti manja od minimalne ventilacije koja se zadaje minimalnim protokom

   2. RUČNO - nivo ventilacije se zadaje ručno preko minimalnog protoka i ne zavisi od temperature.
Broj monofaznih ventilatora koji se mogu priključiti na ovaj uredjaj je maksimalno 4.


   Naprednija varijanta ovog modela može prihvatiti i trofazne ventilatore..


Prijatelj sajta KomControl -- Centrokoka MBD::Oprema za sminjarstvo i živinarstvo
Copyright of Ljubiša Komatović © 2016 . Sva prava zadržana / Sitemap