Pogledajte sve iz naše ponude

Mapa linkova

KomControl tel:062 242 359
Projektovanje i instalacija novih, popravka i automatizacija
postojecih sistema ventilacije


REGULATOR VENTILACIJE SA TAJMEROM


TEHNIKOM 07


prospekt tehnikom 07 slika 1 KomControl JagodinaTehničke karakteristike

- Priključni napon: 220V/50Hz
- Maksimalna struja: max.12A ( max. 4 monofazna vent.)
- Izlazni napon: 0-210V
- Područje zadavanja temperature: 10.0 °C – 40.0 °C
- Osetljivost: ± 0.5 °C
- Merna sonda: KTY10
- Dozvoljena temperatura okoline: -10 °C ÷ +40 °C
- Stepen zaštite: IP40

   TEHNIKOM 07 je uredjaj specijalno konstruisan za kontinualnu regulaciju ventilacije na farmama. Prednost ovog uredjaja u odnosu na prethodne je ta, što, pored funkcije minimalnog protoka, ima i vremensku funkciju, tj obezbedjuje minimalnu ventilaciju vremenskom kontrolom uključenja ventilatora na dozvoljeni minimum. Na ovaj način moguće je obezbediti minimalnu ventilaciju samo pomoću ventilatora velikog kapaciteta koji se koriste za tunelsku ventilaciju.

     MOD RADA

   1. AUTOMATSKI - ventilacija se reguliše prema temperaturi, ali ne može biti manja od minimalne ventilacije koja se zadaje minimalnim protokom. Kada je nivo ventilacije na minimumu automatski se aktivira i funkcija tajmera.

   2. RUČNO - nivo ventilacije se zadaje ručno preko minimalnog protoka i tajmera koji periodično ukjlučuje ventilator na zadati minimalni nivo i ne zavisi od temperature.

   Naprednija varijanta ovog modela može prihvatiti i trofazne ventilatore..


Prijatelj sajta KomControl -- Centrokoka MBD::Oprema za sminjarstvo i živinarstvo
Copyright of Ljubiša Komatović © 2016 . Sva prava zadržana / Sitemap