Pogledajte sve iz naše ponude

Mapa linkova

KomControl tel:062 242 359
Projektovanje i instalacija novih, popravka i automatizacija
postojećih sistema ventilacije


Elektronski regulator ventilacije za male farme
*TEHNIKOM 05*
-uputstvo za upotrebu-


Izgled urdjaja TEHNIKOM 05 i uputstvo za upotrebu 
	  KomControl Jagodina

TEHNIKOM 05 je regulator ventilacije namenjen za manje objekte. Maksimalan broj ventilatora koji možemo vezati na ovaj kontroler je 4-6 komada, Vrlo je jeftin i jednostavan za montažu i upravljanje.

Elektronski regulator broja obrtaja ventilatora *TEHNIKOM 05*

    Regulator ventilacije, tip *Tehnikom 05* omogućava regulaciju temperature prostora promenom broja obrtaja ventilatora, odnosno regulacijom provetravanja prostora. Ovaj regulator, u zavisnosti od podešene temperature na ormariću regulatora i stvarne temperature prostora, menja broj obrtaja ventilatora u cilju održavanja konstantne temperature prostora. Elementi za merenje prosečne temperature prostora su temperaturne sonde KTY 10 smeštene u posebnom kućištu. Regulator omogućava vezivanje jedne merne sonde koje se montira u prostoru čiju temperaturu regulišemo u zoni gde najbolje odslikava temeraturnre karakteristike prostorije, odnosno u zoni gde su uslovi najbliži realnim temperaturnim uslovima u kojima žive životinje.
    Ventilaciju stavljamo u pogon uključivanjem glavnog prekidača – MOD RADA sa leve strane ormarića. Na prednjoj stani ormarića se nalaze prekidači izbora za svaki ventilator pojedinačno. To znači da možemo uključiti/isključiti svaki ventilator bez uticaja na ostale.

    MOD RADA
    Prekidač u položaju *0*- isključen

    Prekidač u položaju *1*- automatski

    Regulator je uključen, izlazni napon za ventilatore se automatski podešava u zavisnosti od položaja preklopnika ″aut-ruc″ na prednjoj strani regulatora. Ako je preklopnik u položaju ″aut″ regulator je u automatskom režimu rada, tj. ventilacija zavisi od razlike stvarne i zadate temperture, a ako je preklopnik u položaju ″ruc″  ventilacija se podešava potenciometrom ″% min ventilac″ i ne zavisi od temperature.

    Prekidac u položaju *2* - direktni
Elektronska jedinica regulatora je isključena, medjutim izlazni napon je jednak naponu mreže i ne može se podešavati. Ovaj položaj koristimo samo u slučaju kvara regulatora, a ventilacija je potrebna ili kad je potrebna maksimalna ventilacija.

    Željenu temperaturu prostora podešavamo potenciometrom ″ ºC ″ na vratima ormarića. Minimalnu konstantnu ventilaciju prostora podešavamo potenciometrom ″%min protok″  čime postavljamo minimalni broj obrtaja ventilatora nezavisno od temperature prostora.
    Preklopnok ″aut-ruc″ na vratima ormarića služi za odabiranje tipa regulacije. Kad je preklopnik u položaju  ″aut″ temperatura u prostoru, koji se reguliše, se održava automatskom promenom broja obrtaja ventilatora u zavisnosti od razlike stvarne i zadate temperature. Kad je preklopnik u položaju ″ruc″ temperatura prostora se podešava ručno preko potenciometra ″% min ventilac″.


Tehničke karakteristike

- Priključni napon: 220V(monofazana varijanta)
(3x 220V/50Hz)(trofazna varijanta)
- Maximalna struja: 10A po fazi
- Izlazni napon: 0-210V (3x 0-210V)
- Područje zadavanja temperature 10.0°C - 40.0°C
- Osetljivost: ±0.5 °C
- Merna sonda: KTY 10
- Broj mernih sondi: 1
- Dozvoljena temperatura okoline: -10°C - + 40°C
- Stepen zaštite: IP 40
Prijatelj sajta KomControl -- Centrokoka MBD::Oprema za sminjarstvo i živinarstvo

    Ovaj uredjaj omogućava kominikaciju sa nadzornim personalnim računarem RS 485 protokolom. Na taj način je omogućeno daljinsko praćenje parametara ventilacije.


Copyright of Ljubiša Komatović © 2016 . Sva prava zadržana / Sitemap