Grom Elektricni pastir - cobanica KomControl Jagodina 002 Mob. 062242359 pr_grom_20