IMPULS ZLT Elektricni pastir - cobanica KomControl Jagodina Mob 062242359 pr_zlt_20