“KomCONTROL” JAGODINA

www.komcontrol.com

tel: 062 242 359

Primena prednosti i način postavljanja električne ograde - pastirice prošireno uputstvo 

ELEKTRIČNA OGRADA - UVOD

    Danas se širom sveta sve više primenjuje sistem električnih ograda popularno nazvanih “Čobanica”. Smatra se da će ovim tempom razvoja električne ograde potisnuti tradicionalni sistem ograđivanja već kroz nekoliko godina zahvaljujući ceni i lakoći i vremenu postavljanja i održavanja.

  “Čobanica” omogućava da životinja prosto nauči da se kloni ograde, što sprečava svaki nepotrebni prilaz ogradi i naletanje na nju. Time je ograda praktično zaštićena od provale stoke, što je čest slučaj sa tradicionalnim ogradama. 

        Svi tipovi naših “Čobanica” imaju savremeno elektronsko upravljanje što omogućava efikasne ograde i do 40km dužine i malu potrošnju energije.

PRIMENA ELEKTRIČNE OGRADE

 • – Za čuvanje svih vrsta domaćih životinja u ograđenom prostoru
 • – Za zaštitu poljoprivrednih površina, plantaža, voćnjaka, vinograda...od svih vrsta divljači.
 • – Za ograđivanje prostora gde nije dozvoljen pristup.
 • – Za obezbeđenje objekata.
 • – Za dresuru pasa.
 • – Za čuvanje automobila i poljoprivrednih mašina koje imaju gumene točkove.

PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE ELEKTRIČNE OGRADE

 • – Jednostavno rukovanje.
 • – Jeftina izgradnja.
 • – Brza montaža i demontaža.
 • – Jednostavna je za transport i prebacivanje na različite parcele.
 • – Apsolutno je bezopasna za ljude i životinje.

NAČIN POSTAVLJANJA “ČOBANICE” I OGRADE

    Sam uređaj može biti smešten u neku od prostorija (kuću, ostavu) ili pak na otvorenom prostoru (livadi ili šuma) ali je potrebno da je zaklonjen od direktnih sunčevih zraka i kiše. Ograda može biti jednoredna ili višeredna, zavisno od vrsta životinja koje se obezbeđuju.     Visina žice takođe zavisi od vrste životinja koje se obezbeđuju. Za krupnu stoku treba postaviti jedan red žice na visi od 80-90 cm, za prasiće 20-40 cm, dok se za ovce, koze, svinje i živinu žica stavlja u više redova. “Čobanica” radi na principu strujnog kola. Jedan kraj uređaja se veže za zemlju, a drugi visokonaponski VN deo ide na ogradu. Ako je ograda višežična, žice moraju biti međusobno spojene.     Za dobar i efikasan rad “Čobanice” vrlo je bitno dobro uzemljenje, koje će biti posebno opisano. Pravilan i efikasan rad se svodi na dve stvari:

– uzemljenje je doro izvedeno,

– žica za VN vod je dobro izolovana od uzemljenja.

    Elektro udar životinja doživljava kada se, preko tela, napravi strujni krug između zemlje i žice VN voda

    Ukoliko je VN vod međusobno spojen sa zemljom “Čobanica” nema efekta, a to je slučaj kada je VN vod pao na zemlju ili da je vegetacija toliko izrasla da doseže do žice VN voda. Žice električne ograde VN voda ne mora da bude u zatvorenom krugu, već je dovoljno da se prostire do mesta dokle je potrebna i tu se završava. “Čobanica” se može postaviti na bilo kom mestu blizu žice VN voda ili i u prostoriji, montirati uzemljenja blizu uređaja, a VN vod odvesti izolovanim visokonaponskim provodnikom do električne ograde i tu se povezati. Za sve tipove “Čobanica” važi pravilo da u slučaju nevremena i grmljavine aparat treba isključiti iz struje i otkačiti sa žice.

Primena prednosti i nacin postavljanja elektricne-ograde-cobanice-pastirice sl 1 KomControl Jagodina 062 242 359

PRAVILA KOJIH SE KORISNICI MORAJU PRIDRŽAVATI

 • – Međusobno povezane el. ograde mogu se napajati samo sa jednog uređaja.
 • – El. ograde koje se montiraju na otvorenom mestu ne smeju se voditi niti presecati predele koji su opasni zbog izbijanja vatre.
 • – El. ograde i prenosni vodovi ne smeju se učvršćivati na električne i telefonske stubove.
 • – El. ograde i provodnici moraju biti tako montirani da ne stvaraju smetnje radio vezama.
 • – Provodnici el. ograde ne smeju se spajati za metalne delove koji ne pripadaju el. ogradi.
 • – Pri približavanju nezavisnim el. ogradama kod kojih se napon dobija od različitih uređaja, treba voditi računa o bezopasnom razmaku između njih koji onemogućava da čovek ili životinja u isto vreme dotakne obe ograde. Bezopasan razmak među najbližim delovima nezavisnih ograda koje se nalaze pod naponom je 2 m.
 • – El. ograde moraju biti odmaknute od puta najmanje 1 m tako da domaće životinje i ljudi koje se kreću po putu ne dodiruju ogradu.
 • – Kod el. ograde na vidnom mestu se postavlja tabla sa natpisom “Pažnja! Elektricna ograda!” , kao i na mestima približavanja putevima svakih 200 m, a takođe i u zonama preseka sa visećim el. vodovima sa naponom koji je veći od 1000 V.
 • – U pojatama i drugim, zbog vatre, opasnim prostorijama, nije dozvoljena montaža el. ograde. Ako se el. ograda postavlja u štali to montaža iste treba da odgovara uslovima zaštite navedenim u odredbama.

NAVIKAVANJE ŽIVOTINJA NA “ČOBANICU”

    Svim životinjama je potrebno određeno vreme da se naviknu i otkriju “Čobanicu”. Navikavanje životinja na električnu ogradu se vrši u uslovima prirodnog okruženja životinja, tj. na prostoru gde se planira postavljanje ograde, formira se mali ograđen prostor, žica se postavi na dve trećine visine životinje tako da se u tom prostoru životinje najbrže dođe u kontakt sa ogradom. Radi sigurnosti, ostatak ograde može biti isključen. Neke životinje prilikom prvog dodira mogu i preskočiti ogradu, ali se kasnije kada se naviknu to se događa vrlo retko. Minimum vremena potrebnog za navikavanje je 12 sati, a sve životinje će se potpuno navići za 48 sati

    Životinje koje se naviknutne na električnu. ogradu izbegavaće je čak i ako u njoj nema struje. One koje su odrasle uz el. ogradu, mogu ostati u ograđenom prostoru i po nekoliko nedelja, a da ne pokušaju da priđu ogradi. Ali, kako trava raste najviše baš oko same ograde to će privlačiti životinje, i ako slućajno, prilikom dodira žice ne dožive udar, stiču i naviku da ograda nije u funkciji i mogu pokušati prolaz kroz ogradu. Zato je važno da ograda bude u funkciji uvek kada je moguće.

SISTEM UDVOJENE “ČOBANICE” (faza-uzemljenje)

    Sistem udvojene ograde, gde se naizmenično montira VN vod pa uzemljenje, dobro rešava problem suvog zemljišta i bujne vegetacije pored ograde. Kad životinja dodirne obe žice istovremeno doživeće udar pune snage bez obzira kakvog je kvaliteta uzemljenje. Ipak, preporučljivo je da se žica uzemljenja veže sa šipkom uzemljenja. Jedina mana ovog sistema je što zahteva visok standard izgradnje i redovno održavanje, jer ako, negde na liniji, dođe do kontakta faze i uzemljenja, ceo sistem će biti van funkcije.

PROVERA ISPRAVNOSTI “ČOBANICE”

Primena prednosti i nacin postavljanja elektricne-ograde-cobanice-pastirice sl 03 KomControl Jagodina 062 242 359

PROVERA ISPRAVNOSTI UZEMLJENJA

Primena prednosti i nacin postavljanja elektricne-ograde-cobanice-pastirice sl 00 KomControl Jagodina 062 242 359
 1. Test uzemljenja vršiti kada je napon na ogradi, na rastojanju minimalno 100m od uzemljenja, najmanje 3000V.
 2. Metalnim šipkama na tom mestu ogradu spojiti sa zemljom (kao na slici).
 3. Izmeriti napon između šipke uzemljenja i zemlje (kao na slici). Ako je napon veći od 300V, potrebno je dodati još šipki za uzemljenje.

PRIMERI KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE OGRADE

Uputstvo cobanica visina ograde za konje sl 1-1 KomControl Jagodina 062 242 359

Konj

Uputstvo cobanica visina ograde za male konje sl 1 KomControl Jagodina 062 242 359

Konj i ždrebe

Uputstvo cobanica visina ograde za krave sl 1 KomControl Jagodina 062 242 359

Krava

Uputstvo cobanica visina ograde za krave i tele sl 1 KomControl Jagodina 062 242 359

Krava i tele

Uputstvo cobanica visina ograde koza sl 1 KomControl Jagodina 062 242 359

Koza

Uputstvo cobanica visina ograde za ovca i jagnje sl 1-3 KomControl Jagodina 062 242 359

Ovca i jagnje

Uputstvo cobanica visina ograde za zivinu sl 1 KomControl Jagodina 062 242 359

Zivina

Uputstvo cobanica visina ograde za pas pse sl 1 KomControl Jagodina 062 242 359

Pas

Uputstvo cobanica visina ograde za jelen jelene sl 1 KomControl Jagodina 062 242 359

Jelen visoka divljač

Uputstvo cobanica visina ograde za divlje svinje sl 1 KomControl Jagodina 062 242 359

Divlje svinje - niska divljač

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


This web page was made with Mobirise