LOGO

KomControl TEHNIKOM 03

Prospekt 03 Regulacija otrovnih gasova i temperature TEHNIKOM 03 

Prospekt 03 Regulacija otrovnih gasova i temperature TEHNIKOM 03 

Prospekt TEHNIKOM 03  KomControl Jagodina 062 242 359

    TEHNIKOM 03 je uredjaj za elektronsku regulaciju temperature na farmama. Regulacija se ostvaruje kontinualnom promenom broja obrtaja ventilatora, odnosno protoka vazduha u zavisnosti od razlike zadate i stvarne temperature sa mogućnošću zadavanja minimalnog protoka. TEHNIKOM 03 omogućava kontrolu rada monofaznih i trofaznih ventilatora.

     MOD RADA

   1. AUTOMATSKI - ventilacija se reguliše prema temperaturi, ali ne može biti manja od minimalne ventilacije koja se zadaje minimalnim protokom

   2. RUČNO - nivo ventilacije se zadaje ručno preko minimalnog protoka i ne zavisi od temperature.

   Broj ventilatora koji se mogu priključiti na ovaj uredjaj je ograničen maksimalnom strujom (max 40A) po fazi.

Tehničke karakteristike:

  • - Priključni napon: 220V/50Hz
  • - Maksimalna struja: max. 40A po fazi
  • - Izlazni napon: 0-210V (3X 0-210V)
  • - Područje zadavanja temperature: 15.0 °C – 40.0 °C
  • - Osetljivost: ± 0.5 °C
  • - Merna sondaza temperaturu : KTY10
  • - Temperatura okoline: -10 °C ÷ +40 °C
  • - Stepen zaštite: IP40

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


Build your own site with Mobirise