LOGO

KomControl TEHNIKOM 05

REGULATOR VENTILACIJE SA TAJMEROM

Prospekt TEHNIKOM 05 Tunelska ventilacija elektronska  TEHNIKOM 05

Prospekt TEHNIKOM 05 KomControl Jagodina 062 242 359

    TEHNIKOM 05 je uredjaj specijalno konstruisan za elektronsku regulaciju temperature na malim farmama. Potpuno je funkcionalno kompatibilan sa TEHNIKOM 03.

    Regulacija se ostvaruje kontinualnom promenom broja obrtaja ventilatora, odnosno protoka vazduha u zavisnosti od razlike zadate i stvarne temperature sa mogućnošću zadavanja minimalnog protoka.

     MOD RADA

   1. AUTOMATSKI - ventilacija se reguliše prema temperaturi, ali ne može biti manja od minimalne ventilacije koja se zadaje minimalnim protokom

   2. RUČNO - nivo ventilacije se zadaje ručno preko minimalnog protoka i ne zavisi od temperature. 

Broj monofaznih ventilatora koji se mogu priključiti na ovaj uredjaj je maksimalno 4.

   Naprednija varijanta ovog modela može prihvatiti i trofazne ventilatore..

Tehničke karakteristike:

 • - Priključni napon: 220V/50Hz
 • (3x 220V/50Hz)
 • - Maksimalna struja: max.12A ( max. 4 monofazna vent.)
 • - Izlazni napon: 0-210V
 • - Područje zadavanja temperature: 10.0 °C – 40.0 °C
 • - Osetljivost: ± 0.5 °C
 • - Merna sonda: KTY10
 • - Tačnost mernja temperature:: -± 0.5 °C
 • - Dozvoljena temperatura okoline: -10 °C ÷ +40 °C
 • - Stepen zaštite: IP40

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


Designed with Mobirise