LOGO

KomControl TEHNIKOM 07

REGULATOR VENTILACIJE SA TAJMEROM

Prospekt TEHNIKOM 07 Tunelska ventilacija elektronska  TEHNIKOM 07

REGULATOR VENTILACIJE SA TAJMEROM  KomControl Jagodina 062 242 359

    TEHNIKOM 07 je uredjaj specijalno konstruisan za kontinualnu regulaciju ventilacije na farmama. Prednost ovog uredjaja u odnosu na prethodne je ta, što, pored funkcije minimalnog protoka, ima i vremensku funkciju, tj obezbedjuje minimalnu ventilaciju vremenskom kontrolom uključenja ventilatora na dozvoljeni minimum. Na ovaj način moguće je obezbediti minimalnu ventilaciju samo pomoću ventilatora velikog kapaciteta koji se koriste za tunelsku ventilaciju.

     MOD RADA

   1. AUTOMATSKI - ventilacija se reguliše prema temperaturi, ali ne može biti manja od minimalne ventilacije koja se zadaje minimalnim protokom. Kada je nivo ventilacije na minimumu automatski se aktivira i funkcija tajmera.

   2. RUČNO - nivo ventilacije se zadaje ručno preko minimalnog protoka i tajmera koji periodično ukjlučuje ventilator na zadati minimalni nivo i ne zavisi od temperature.

   Naprednija varijanta ovog modela može prihvatiti i trofazne ventilatore..

Tehničke karakteristike:

  • - Priključni napon: 220V/50Hz
  • - Maksimalna struja: max.12A ( max. 4 monofazna vent.)
  • - Izlazni napon: 0-210V
  • - Područje zadavanja temperature: 10.0 °C – 40.0 °C
  • - Osetljivost: ± 0.5 °C
  • - Merna sonda: KTY10
  • - Dozvoljena temperatura okoline: -10 °C ÷ +40 °C
  • - Stepen zaštite: IP40

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


Designed with Mobirise web themes