LOGO

KomControl TEHNIKOM 08 1s

ELEKTRONSKA REGULACIJA TUNELSKE VENTILACIJE

Prospekt 08 1s Tunelska ventilacija elektronska TEHNIKOM 08 1s 

co2 kontoleri komcontrol jagodina KomControl Jagodina 062 242 359

 TEHNIKOM 08 1s je mikroprocesorski uredjaj za potpunu kontrolu tunelske ventilacije, grejanja i hladenja na farmama. Regulacija ventilacije se obavlja u tri moda:

    1.PROT: u ovom modu ventilacija je fiksna i ne zavisi od bilo kog parametra. Nivo ventilacije se zadaje parametrom P.

   2.ZIMSKA: nivo ventilacije se menja kontinualno u zavisnosti od razlike stvarne i zadate temperature u objektu. Opseg temperature kontinualne ventilacije se zadaje parametrom oT. Srazmerno nivou kontinualne ventilacije automatski se otvaraju žaluzine

   3.TUNEL: uredjaj automatski uključuje tunelsku ventilaciju u 4 koraka u zavisnosti od razlike stvarne i zadate temperature. Opseg temperature u kome se uključuje kompletna tunelska ventilacija se zadaje parametrom sT. U ovom modu se automatski uključuje rashladjivanje-saće. Ukoliko relativna vlažnost vazduha prevazidje granicu, koja se postavlja parametrom V, isključuje se pumpa saća.

   Grejanje se uključuje u tri koraka i zadaje se parametrom oG - opseg temperature u odnosu na zadatu, u kome se grejanje dostiže maksimum.

  TEHNIKOM 08 opciono omogućava dojavu alarmnih stanja (nestanak struje, temperaturni alarm..) na mobilni telefon korisnika kao i povezivanje na nadzorni računar

Tehničke karakteristike:

 • Priključni napon:        220V/50Hz                 (3x 220V/50Hz) 
 • - Maksimalna struja-kont. vent:             max. 40A po fazi
 • - Izlazni napon-kont. ventilacija:            0-210V (3X 0-210V- trofazni vent.)
 • - Područje zadavanja temperature:     15.0 °C – 40.0 °C
 • - Područje zadavanja rel. vlažnosti:      0- 99%rH
 • - Merna sonda:                                                      SHT11 SENSIRION
 • - Tačnost mernja vlažnosti:                        ± 2% rH
 • - Tacnost mernja temperature:               ±0.4°C
 • - Dozvoljena temperatura okoline:      -10 °C ÷ +40 °C
 • - Stepen zaštite:                                                IP40

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


Website was created with Mobirise