LOGO

Uputstvo TEHNIKOM 07 KomControl

Uputstvo tip Tehnikom 07 Regulator ventilacije KomContol
Elektronski regulator ventilacije sa tajmerskom funkcijom *TEHNIKOM 07*

-uputstvo za upotrebu-

Uputstvo Tehnikom 07 slika 1 Elektronski regulator ventilacije sa tajmerskom funkcijom Jagodina 062 242 359

    Regulator ventilacije tip *Tehnikom 07* omogućava regulaciju temperature prostora promenom broja obrtaja i vremena uključenosti ventilatora, odnosno regulacijom provetravanja prostora. Ovaj regulator, u zavisnosti od podešene temperature na ormariću regulatora i stvarne temperature prostora, menja broj obrtaja ventilatora u cilju održavanja konstantne temperature prostora. Elementi za merenje prosečne temperature prostora su temperaturne sonde KTY 10 smeštene u posebnom kućištu. Regulator omogućava vezivanje jedne merne sonde koje se montira u prostoru čiju temperaturu regulišemo u zoni gde najbolje odslikava temeraturnre karakteristike prostorije, odnosno u zoni gde su uslovi najbliži realnim temperaturnim uslovima u kojima žive životinje

    Ventilaciju stavljamo u pogon uključivanjem glavnog prekidača –MOD RADA sa desne strane ormarića.

    MOD RADA

        -Prekidač u položaju *0*- isključen

    Ceo ventilacioni sistem je isključen.

       -Prekidač u položaju *1*- regulacija

    Regulator je uključen, izlazni napon za ventilatore se automatski podešava u zavisnosti od položaja preklopnika ″aut-ruc″ na prednjoj strani regulatora. Ako je preklopnik u položaju ″aut″ regulator je u automatskom režimu rada, tj ventilacija zavisi od razlike stvarne i zadate temperture, a ako je preklopnik u položaju ″ruc″ ventilacija se podešava potenciometrima ″% min vent″ i ″ TIMER ″ i ne zavisi od temperature.

     -Prekidač u položaju *2* - direktno uključenje

    Izlazni napon na ventilatorima je jednak naponu mreže i ne može se podešavati. Ovaj položaj koristimo samo u slučaju kvara regulatora, a ventilacija je potrebna ili kad je potrebna maksimalna ventilacija.

    U modu regulisane ventilacije željenu temperaturu prostora podešavamo potenciometrom ″ ºC ″. Minimalnu konstantnu ventilaciju prostora podešavamo potenciometrom ″min vent ″ čime postavljamo minimalni broj obrtaja ventilatora nezavisno od temperature prostora. Potenciometrom ″ TIMER ″ se podešava vreme rada ventilatora kada je u režimu minimalne ventlacije, tj. kada je potencimetar ″ TIMER ″ na 0% ventilator je sve vreme isključen, kada je ″ TIMER ″ na 100% ventilator je neprekidno uključen na nivo minimalne ventilacije, a kada je  

    ″ TIMER ″ npr. 40% ventilator je, na nivo minimalne ventilacije uključen 40% vremena, a isključen 60% vremena. Ovaj tip regulacije je pogodan kada zimsku ventilaciju želimo da ostvarimo ventilatorima velikog kapaciteta koji su dimenzionisani za letnju ventilaciju, odnosno kada je konstantna minimalna ventilacija prevelika pa je potrebno minimalnu ventilaciju vremenski ograničiti.

       Preklopnik ″aut-ruc″ na prednjoj strani regulatora služi za odabiranje tipa regulacije. Kad je preklopnik u položaju ″aut″ temperatura u prostoru, koji se reguliše, se održava automatskom promenom broja obrtaja ventilatora u zavisnosti od razlike stvarne i zadate temperature. Kad je stvarna temperatura jednaka ili niža od zadate, ventilacija ne može biti manja od od one koja se postavi potenciometrima ″ TIMER ″ i ″ min. vent ″, tj i u ovom tipu regulcije moguće je postaviti vremensko uključenje ventilatora na nivo minimalne ventilacije postavljanjem potenciometra

TIMER ″ na odgovarajuću vrednost. Kad je preklopnik u položaju ″ruc″ temperatura prostora se podešava ručno preko potenciometara ″min vent″ i ″ TIMER ″ i ne zavisi od temperature.

Tehničke karakteristike

  •  Priključni napon: 220V(monofazana varijanta)
  • (3x 220V/50Hz)(trofazna varijanta)
  • - Maksimalna struja: 10A po fazi
  • - Izlazni napon: 0-210V (3X 0-210V)
  • -Područje zadavanja temperature 10 °C-40 °C
  • - Osetljivost: ± 0.5 °C
  • - Merna sonda za temperaturu: KTY10
  • - Broj mernih sondi 1
  • - Dozvoljena temperatura okoline: -10 °C- + 40°C
  • - Stepen zaštite: IP 40

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


Built with Mobirise website software