Šta je to električna ogradaŠta je to električna ograda

Elektricna pastirica cobanica sta je to rlrktricna ograda 1  KomControl Jagodina 062 242 359

 Od davnina se za čuvanje stoke na otvorenom prave razne varijante drvenih ograda, ali sa razvojem poljoprivrede i tehnike, a u cilju lakšeg i jeftinijeg čuvanja i držanja, sve češće se primenjuje električna ograda.

        Primena električne ograde, umesto klasične (drvene ili žičane) obezbedjuje znatnu uštedui novca i vremena koje Vam je potrebno za njenu izgradnju. Njena velika prednost, u odnosu na konvencionalnu ogradu, je vrlo laka i brza demontaža sa jednog i montaža na drugom mestu.

Zbog toga električna ograda predstavlja vrlo fleksibilno rešenje za najekonomičnije korišćenje pašnjaka u toku vegetacije.

        Električna ograda je budućnost naprednog stočarstva, pa Vam u nastavku dajemo najosnovnije njene elemente.

Zašto koristiti električnu ogradu za čuvanje stoke? 

    Električna ograda se u poljoprivredi koristi kao efikasno i jevtino sredstvo za kontrolu domaćih životinja, kao i za zaštitu poljoprivrednih površina, primenjuje se i kao vrlo efikasno sredstvo za obranu od napada divljih životinja. Prednost električne ograde u odnosu na konvencionalne je da je postavljanje vrlo jednostavno, jeftino i brzo. Ona sprečava nekontrolisano kretanje domacih životinja van ogradjenog prostora kao i nedozvoljeni pristup u čuvani prostor.

Tipovi električnih ograda i namena

    S obzirom na tipove, električne ograde za čuvanje stoke, delimo na:

    Fiksne ograde, namenjene su većim ili manjim površinama koje je potrebno ograditi na duži period. Prednost fiksnih ograda je to što su otpornije i samim time dugotrajnije od mobilnih, nedostatak je što je potrebno više vremena nego za postavljanje mobilnih ograda.

    Mobilne ograde, koriste se za ogradjivanje stoke koja se često seli, prednost mobilnih ograda je vrlo brzo postavljanje i uklanjanje, dok se nedostatkom smatra kraći vek trajanja.

 Delovi električne ograde
ili osnovni delovi električne ograde su: 

  • - provodnici (traka, mreža, žica)
  • - drveni i / ili plastični stubovi
  • - izolatori
  • - ugaoni stubovi koji služe za stabilizaciju ograde
  • - izvor strujnih impulsa ČEGAR
  • - uzemljenje

Princip rada i postavljanja električne ograde

    Struja prolazi kroz žice na ogradi, dolazi do životinje koja je dotakla ogradu, pa preko tela životinje i uzemljenja, ponovno se vraća nazad u uredjaj električnog pastira. Tada dolazi do neprijatnog strujnog udara i životinja biva opomenuta da više ne prilazi ogradi.

    Prilikom izbora uredjaja električnog pastira potrebno je uzeti u obzir nekoliko bitnih preduslova kako bi se odabrao odgovarajuci uredjaj.

    Potrebno je znati koju vrstu životinja nameravate da čuvate, zatim koja je dužina ograde (prilikom odredjivanja dužine uzima se u obzir koliko redova žice je na nju postavljeno), eventualno prisustvo okolnog rastinja koje se nalazi u blizini ograde i dolazi u dodir sa ogradom, pa ako je Područje oko pastira više obraslo rastinjem potrebno je uzeti jači pastir, jer okolno rastinje smanjuje funkcionalnost ograde. Najčešće za nosače ograde se koriste drveni stubovi jer su najjeftiniji.

    Prilikom postavljanja uredjaja električnog pastira svakako obratite pažnju na pravilno postavljanje uzemljenja.

    Za uzemljenje koristite pocinkovane šipke dužine 1 m, koje obavezno moraju biti udaljene jedna od druge 3 m , i povezane sa uredajem električnog pastira pomoću kvalitetnog kabla. Za uzemljenje nemojte koristiti materijale koji korodiraju, Sistem za uzemljenje je potrebno postaviti dalje od postojećih objekata, i najmanje 10 m dalje od uzemljenja za napajanje električnom energijom, i podzemnih telefonskih ili bilo kakvih drugih strujnih kablova..

    U zavisnosti od vrste životinja koja se čuva u ogradjenom prostoru biraju se i odgovarajući provodnici. Provodnik za ogradu može bita pocinkovana žica, traka ili mreža.

    Odaberite žicu za ogradu koja dobro provodi struju, pravilno postavite uzemljenje

Provodnici

    Mreža je namenjena za čuvanje sitnijih životinja..

    Traka se preporučuje za konje jer oni slabije vide tanku žicu.

    Ako ogradu postavljate na duži vremenski period, preporuka je da koristite pocinkovanu žicu, koja ima duži vek trajanja, i jača je od ostalih.

    Ako je ograda duža svakako upotrijebite kvalitetniju žicu kako se ne bi oslabio impus koji prolazi kroz ogradu, a samim tim i funkcionalnost ograde.

    Da bi životinje doživele strujni udar struja mora zatvoriti krug, ako se uzemljenje pravilno ne postavi strujni krug neće biti zatvoren.

    Udaljenost izmedu pojedinačnih traka i žica i visina ograde zavisi od visine ograde i broja postavljenih provodnika. Za zaštitu od pasa lutalica i vukova se ne preporučuje medusobna udaljenost veca od 20 cm..

    Nakon što ste postavili Vašu električnu ogradu obavezno je propisno označite sa odgovarajućim upozorenjem koje je pričvršćeno na stubove, ili žicu ograde na dovoljno mesta kako bi bilo uočljivo.

Sledeća slika prikazuje raspored i visinu električne ograde za pojedine vste životinja

Sta je to elektricna ograda slika 2  KomControl Jagodina 062 242 359

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


Create your own site with Mobirise